Disclaimer

 

 • Verzendkado.nl besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze website. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Verzendkado.nl deze informatie steeds actueel tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Verzendkado.nl onderschrijft of controleert geen externe bronnen, zoals internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden. Verzendkado.nl is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop.
 • Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van de website eigendom van Verzendkado.nl of haar licentiegevers en worden zij beschermd door toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van merkenrecht, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
 • Deze disclaimer wordt beheerst door, en uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht.
 • De bevoegde rechter te Zutphen, Nederland, heeft de uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer of uw gebruik van deze website kennis te nemen.
 • Prijzen en voorwaarden op deze website kunnen aan verandering onderhevig zijn.
 • Kleuren kunnen afwijken van het getoonde op het scherm met de geprinte deksel. 
 • Service
  Betaalmogelijkheden
  Cadeauservice
  Wijnadvies